O rotačních nástrojích

Všeobecné pokyny pro používání stomatologických a chirurgických rotačních nástrojů

Výrobce:

G & Z instruments GmbH Millennium Park 1 6890 Lustenau | austria

Tel. +43 5577 21310 Fax

+43 5577 20524 E-mail: office@gzi.at

CE 0483

Výrobky:

Tyto informace jsou platné pro všechny stomatologické a chirurgické rotační nástroje vyráběné společností G & Z. Informace k produktům, jejichž dodání G & Z zprostředkovává, získáte přímo od výrobců daných nástrojů.

G & Z výrobky jsou: Diamantové brusné nástroje, karbidové vrtáčky a brousky, dokončovací nástroje a nástroje pro maxilofaciální chirurgii

Indikace:

Možné použití rotačních nástrojů je v dentální praxi na záchovnou a kosmetickou preparaci:

 • Preparace kavity a korunky (struktura zubu)
 • Odstraňování korunek, tvrdých (ne měkkých) výplňových materiálů
 • Dokončování / tvarování kompozitních materiálů, vyhlazování výplní.
 • Parodontální ošetření
 • Periimplantologické ošetření
 • Orální chirurgie
 • Odstraňování starých výplní
 • Příprava výplní
 • Opracování zubních kořenů
 • Profylaxe
 • Odpojení korunek
 • Čelistní ortopedie
 • Frézovací technologie
 • Příprava a odstranění zubní struktury
 • Odstranění protéz a výplňových materiálů
 • Frézování / broušení kompozitů
 • Leštění a vyhlazování výplní a protéz
 • Provádění chirurgických zákroků na kosti

Všeobecné pokyny pro používání stomatologických a chirurgických rotačních nástrojů:

Před prvním použitím u pacienta a po každém ošetření se musí rotační nástroje dezinfikovat, vyčistit, vysušit a sterilizovat.

Výběr nástrojů (tvar, velikost, velikost zrn) závisí především na formě preparace. Nevhodně zvolené nástroje mohou vést k nevhodnému výsledku.

Během provozu berte v úvahu ergonomické zásady.

Pohonné zařízení (turbínky, kolénka) rotačních nástrojů musí být v technicky dokonalém provozním stavu.

Nástroje vložte turbínky nebo kolénka pečlivě a bez vyvíjení síly a zkontrolujte těsnost a dobré umístění.

Výběrem správné pracovní rychlosti dosáhnete účinného výkonu a trvanlivosti nástroje. Musí být respektovány doporučené základní rozsahy otáček.

Dodržujte uvedené informace o maximální povolené rychlosti otáček.

Před samotným pracovním zásahem musí být nástroj odzkoušen na optimální rychlosti a vyzkoušen mechanismus chlazení. Po ukončení preparace dbejte na opuštění místa preparace bez dodatečného kontaktu s objektem či pacientem.

Dbejte na vyvíjení správné síly a tlaku. Kontaktní tlak by měl být (0.3 – 2 N), aby nebyla omezena

provozní rychlost. Dávkování pracovního kontaktního tlaku (jemná práce) je stěžejní

pro pracovní úspěch a dobrý výsledek.

Vyhněte se naklánění a zvedání nástroje.

(Zvyšuje se tím riziko zlomení).

Speciální (mikropreparační, kónické) koncovky jsou vzhledem k jemné konstrukci náchylnější k poškození. U těchto nástrojů doporučujeme mimořádně opatrně pracovat s tlakem vyvíjeným na nástroje, čímž dostáhnete prodloužení životnosti nástroje.

Používejte tvrdé diamanty do ISO 524.

Poškozené, ohnuté, nebo opotřebované nástroje musí být ihned vyřazeny a nesmí být více používány.

Doporučujeme používat ochranné brýle nebo štít.

Rotační nástroje mohou být bez obav likvidovány jako běžný domovní odpad.

Aby byla chráněna tvrdá zubní sklovina, dentin a okolní tkáně je třeba zajistit dostatečné chlazení vodou. Doporučují se turbínky se třemi chladícími tryskami, které distribuují chladicí médium po celé délce brusné plochy nástroje. Preparace bez dostatečného množství chladiva (min. 50 ml / minutu) a nepříznivá aplikace chladicí kapaliny (rozptylování rozprašováním, nesprávná technologie extrakce) může mít negativní vliv na výsledek výkonu.

Na delší nástroje (> 19 mm) a u nástrojů s průměrem větším než 1.8 mm je nezbytné použít dodatečné chlazení.

Maximální povolené rychlosti

Průměr nástroje 1/10 mm Maximální rychlost (min-1)
008-010 450000 
012-014 450000
016-018 450000
021-023 300000
025-027 160000
029-031 140000
033-040 120000
042-050 95000
055-060 80000
065-080 60000
085-100 58000
120-140 35000
160-180 27000
200-220 27000

Related posts